Skip to main content
All Posts By

Rond de Linde

Koop een kerstbal

Koop een kerstbal in Rond de Linde

In de kerstuitgave van week 51 de mogelijkheid geven een boodschap uit te spreken naar hen die ons lief zijn en die een beetje extra aandacht verdienen. Voor € 20,- koopt u een ‘kerstbal’ waarin u uw wens, boodschap of logo kunt aangeven.

Van iedere verkochte kerstbal doneert Rond de Linde € 7,50 aan de voedselbank, omdat ook zij deze feestdagen niet vergeten mogen worden.

U kunt uw wens of boodschap

sturen voor 14 december naar:

drij.mes@iae.nl

onder vermelding ‘wens’

Wij zorgen vervolgens voor

de publicatie en de donatie.

Plan Vinkenhofjes in Nuenen Zuid weer een stap verder

 

Op woensdag 29 november ondertekenden Sylvester Putters – directeur-bestuurder van Helpt Elkander – en Patrick Kok – wethouder gemeente Nuenen – de anterieure overeenkomst van de Vinkenhofjes. In deze overeenkomst zijn de projectspecifieke afspraken vastgelegd tussen woningstichting en gemeente

In oktober vorig jaar presenteerde Helpt Elkander haar plannen voor de Vinkenhofjes tijdens een inloopbijeenkomst aan omwonenden en andere belanghebbenden. Daarna zijn de plannen in samenwerking met gemeente en overige samenwerkingspartners verder uitgewerkt. Er zijn aanpassingen gedaan in met name parkeren en groen, maar de bouwhoogtes (variërend van 3 tot 5 bouwlagen) en de positie van de gebouwen zijn niet gewijzigd. Er ligt een prachtig plan in een parkachtige, groene omgeving.

Anterieure overeenkomst
In de anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen de samenwerkende partijen. De afspraken gaan o.a. over de kosten, zoals bouw- en woonrijp maken en de verkoop en levering van de grond. Daarnaast worden afspraken gemaakt over wat er gerealiseerd wordt, de planning van de realisatie en de landschappelijke inpassing.

Procedure bestemmingsplan
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen heeft op 21 november 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de Vinkenhofjes. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu 6 weken  – van 7 december 2023 tot 19 januari 2024 – ter inzage. Daarna worden eventuele zienswijzen behandeld door gemeente en Helpt Elkander. Vervolgens wordt het bestemmingsplan eerst in een oordeelsvormende en daarna in een besluitvormende avond door de gemeenteraad vastgesteld, waarna het wordt gepubliceerd. Dan wordt het bestemmingsplan (mits er geen bezwaren worden ingediend bij de Raad van State) onherroepelijk en kunnen in het najaar van 2024 de huidige Vinkenhofjes gesloopt worden. Begin 2025 start dan de bouw van de nieuwe Vinkenhofjes.

137 nieuwe appartementen
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 137 levensloopbestendige sociale huurappartementen mogelijk op de locatie waar nu 61 verouderde appartementen staan. Die appartementen maken plaats voor 94 driekamerappartementen en 43 tweekamerappartementen.

Grote opgave sociale huurwoningen
De komende jaren ligt er een opgave om netto 325 sociale huurwoningen toe te voegen in Nuenen.
“De Vinkenhofjes is voor ons een belangrijk project, omdat dit een forse toevoeging van huurwoningen oplevert. Daarnaast voorziet het project in de behoefte aan levensloopbestendige woningen voor senioren waardoor doorstroming in de sociale huurwoningvoorraad zal ontstaan. Dichtbij het winkelcentrum Kernkwartier en de ontmoetingsruimte Buurthuis Gastvrij; dat is voor senioren een uitermate geschikte locatie.” aldus Sylvester Putters.
Ook gemeente Nuenen is te spreken over het plan. Wethouder Patrick kok: ‘’Met dit project komen we tegemoet aan de grote vraag naar sociale huurwoningen in onze gemeente. We zijn blij dat we nu weer een stap dichterbij zijn.’’

Helpt Elkander is op dit moment ook op een andere locatie in Nuenen-Zuid aan het bouwen. Aan de Wederikdreef is zij bezig met de realisatie van 23 zorgwoningen voor Lunet en 18 sociale huurappartementen. Daarnaast is Helpt Elkander bezig met de voorbereiding van projecten voor nieuwbouw in onder andere Oranjebuurt, Lyndakkers en Vrouwkensakker.

Samenwerking
Het plan voor de Vinkenhofjes is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Nuenen, architectenbureau De Loods, bouwbedrijf Hurks en Burobol.

Prins Dionysos van de Narrekappen

Prins Dionysos

Als Penningmeester van onze carnavalsvereniging en lid van de PKC (Prins Keuze Commissie) was het geen voor de hand liggende keuze om mij te vragen of ik de neije prins van het Narregat (Gerwen) wilde worden. En toch besloten de 2 andere leden van de PKC dat het tijd was om mij op dat podium te plaatsen.


Dit jaar zwaai ik dan ook de scepter als Prins Dionysos. In het dagelijks leven ben ik Dion Langenhuijsen, 52 jaar en woonachtig in ons prachtige Narregat. Ik ben werkzaam als Kwaliteitsmanager bij Olympia, Eén van de grote uitzendorganisaties van Nederland waarbij ik er op toe zie dat iedereen zich aan de normen, wetten en regels houdt. Iets wat ik deze carnavalsperiode zelf maar even los moet laten. In mijn vrije tijd zet ik mij graag in voor allerlei projecten die zorgen voor feest en gezelligheid voor jong en oud in ons mooie Gerwen.

En met 2 prachtige blonde dames aan mijn zijde kan ons carnavalsjaar niet meer stuk. Naast mij staan namelijk mijn vriendin Louise Lauwers en Kristy van de Schoot. Louise heet tijdens deze carnaval Adjudant Thaleia en Kristy draagt de naam Adjudant Laetitia.

In het dagelijks leven werkt Louise bij Eckartdal waar zij een aantal woongroepen met verstandelijk gehandicapten begeleidt. Kristy werkt als kapster bij Haarmode ’t Kappertje in Eindhoven.

Motto
Ons motto is Goddelijk Gerwens Genot! Dionysos was immers de Griekse god die symbool staat voor geestdrift en enthousiasme, feesten en plezier. Maar ook de god van de wijn en het bacchanaal. Maar ook bij Thaleia, de muze van de feestvreugde en Laetitia, de Romeinse godin van de vrolijkheid en vreugde. En genieten…dat gaan we doen tijdens het feest der feesten!

Uitslag kamerverkiezingen Nuenen

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023

Dit is de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 van de gemeente Nuenen.

Politieke partij Aantal stemmen
VVD 3500
D66 1412
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 2596
PVV (Partij voor de Vrijheid) 3202
CDA 609
SP (Socialistische Partij) 553
Forum voor Democratie 263
Partij voor de Dieren 259
ChristenUnie 99
Volt 342
JA21 84
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 13
DENK 71
50PLUS 75
BBB 464
BIJ1 26
Piratenpartij – De Groenen 6
BVNL / Groep Van Haga 74
Nieuw Sociaal Contract 2309
Splinter 17
LP (Libertaire Partij) 3
LEF – Voor de Nieuwe Generatie 4
Samen voor Nederland 4
Nederland met een PLAN 6
PartijvdSport 5
Politieke Partij voor Basisinkomen 0

opkomst: 85,3% 
toegelaten kiezers: 16053
blanco stemmen: 31
ongeldige stemmen: 23

Prins Nexus & Adjudanten Wieffie En Konneksie 

De nieuwe hoogheden der Dwèrsklippels

Het Dwèrsdebuut op zaterdagavond 18 november bij was spannend als vanouds. Wie werd onze ‘neije’? Om 11 over 11 was het zover. De spanning steeg, terwijl er op de led-schermen een compilatie van 66 jaar Dwèrsklippels verscheen, met als subtiele hints jeugdfoto’s van onze nieuwe hoogheden. Symbolisch werd de stekker eruit getrokken en daar verschenen ze: Harm Dovens, Brenda Alfrink-Kooijman en Dorik Hansen, oftewel Prins Nexus en Adjudanten Wieffie en Konneksie. Hun motto voor carnaval 2024: “Samen d’n draod kwijt.”

Lees meer deze week in Rond de Linde

Foto LAV Fotografie

Een prachtig carnaval met C.V. De Wetters en Prinses Stylista

Een prachtig carnaval met C.V. De Wetters en Prinses Stylista

Zaterdag 11 november was het eindelijk zo ver! Na lang wachten zou bekend worden wie de nieuwe kartrekkers zouden worden van CV de Wetters. De avond werd officieel geopend door C.V. de Wetters, waarbij ook de zustervereningen hartelijk werden ontvangen. Gezamenlijk namen zij afscheid van elkaar middels herinneringen in de vorm van een leuke act. Maar eerst moest er nog afscheid genomen worden van onze prins Lassie van Oranje en zijn adjudanten Della Ross en D’n Rooie Duvel. Ze werden voor een volle zaal bedankt voor een super carnavalsjaar! Het ludieke afscheid werd ingezet en onder luid applaus werden ze van het podium afgevoerd!

Lees meer deze week in Rond de Linde

Foto LAV Fotografie

Intocht Sint in Nuenen

Intocht Sint in Nuenen

Op 19 November is de intocht van de Sint in Nuenen.
Nog even ter informatie; Het Sints Speelpaleis is alleen toegankelijk met een entreekaart!
Koop hem nog snel, zolang het nog kan. Via info@sinterklaasnuenen.nl

Het is niet mogelijk om aan de deur van Sints Speelpaleis kaarten te kopen!
De optocht gaat alleen door bij droog weer, houd onze website of Facebookpagina in de gaten.

Intocht en ontvangst van Sint Nuenen:
11.45 uur: Start intocht vanaf het Vincent van Goghplein in Nuenen, via het Park,
de Parkstraat, Vallestap, Wederikdreef, Vinkenlaan, Mantelmeeuwlaan, Hoge Brake. 
12.30 uur: Aankomst bij de Hongerman waar Sinterklaas ontvangen wordt door de Burgemeester.

Minister in Nuenen

Met een handvol “Rond de Lindes” met op de voorpagina
de onthulling van het schilderij “Aan tafel” vertrok de minister.

 

Foto: Frank van Welie

Tijdelijke huisvesting gebruikers Het Klooster in Sioux gebouw

Tijdelijke huisvesting gebruikers

Het Klooster in Sioux gebouw

De gebruikers van cultureel centrum Het Klooster verhuizen in april 2024 tijdelijk naar het Sioux gebouw in Nuenen, zodat zij tijdens de renovatiewerkzaamheden van Het Klooster een geschikt onderkomen hebben. De gemeente Nuenen en de eigenaar van het Sioux gebouw hebben een tijdelijke huurovereenkomst afgesloten.

Zoekactie naar tijdelijke huisvestingslocatie
De voorbereidingen voor de aankomende renovatie van Het Klooster zijn in volle gang. Wanneer alles volgens planning verloopt, start de renovatie van Het Klooster in juni 2024. Tijdens de renovatiewerkzaamheden moeten de gebruikers van Het Klooster tijdelijk ergens anders worden gehuisvest. Daarvoor is de gemeente Nuenen op zoek gegaan naar een geschikte locatie. De wens was om de gebruikers van Het Klooster zoveel mogelijk bij elkaar te huisvesten op één plek.
We zijn verheugd dat we deze locatie hebben gevonden in het Sioux gebouw aan de Pinckart 24 in Nuenen (vlakbij kringloopwinkel Het Goed). Dit gebouw voldoet aan de gestelde wensen, is groot genoeg om alle gebruikers in te huisvesten én is de benodigde periode beschikbaar. Deze week is de tijdelijke huurovereenkomst gesloten met de eigenaar van het Sioux gebouw.

Belang van lokale verenigingen
Er is nauwe afstemming geweest met het bestuur van de vereniging van Het Klooster en met de huidige beheerder, aangezien zij gezamenlijk alle gebruikers van Het Klooster vertegenwoordigen.
‘Als gemeente hechten we veel waarde aan maatschappelijke deelname en daarmee ook aan onze verenigingen. We zijn dan ook blij dat we een geschikte locatie hebben gevonden, zodat zoveel mogelijk activiteiten tijdens de renovatie van Het Klooster gewoon door kunnen gaan.’ – wethouder Sandor Löwik.

‘We vinden het fijn dat het gelukt is om één locatie te vinden waar al onze gebruikers terecht kunnen tijdens de renovatie, zodat de onderlinge verbinding behouden blijft.’ – voorzitter bestuur vereniging van gebruikers Het Klooster Piet Bartholomeus.

Planning
In januari 2024 ontvangt de gemeente de sleutel van het Sioux gebouw, waarna het gebouw gebruiksklaar wordt gemaakt. De verhuizing van de gebruikers van Het Klooster staat gepland in april 2024, zodat de renovatie van Het Klooster in juni 2024 van start kan gaan. Volgens planning kunnen de gebruikers eind 2025 weer terug naar Het Klooster zodra de renovatie is afgerond.

Meer informatie
Op de website van de gemeente houden we alle belanghebbenden en geïnteresseerden op de hoogte van de stappen die we zetten én de resultaten die we realiseren: www.nuenen.nl/renovatie-klooster.

Ontspannen onderweg met WilNuTaxi

Ontspannen onderweg met WilNuTaxi

Door Caroline van Nes

“Bij ons krijg je 100 % service, in plaats van 10% korting” Sinds een paar jaar is Nuenen een taxibedrijf rijker. WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

Eigenaar Hans Willems vertelt: “Ik ben begonnen als dj, had samen met mijn broer een drive in show waar denk ik best veel Nuenenaren mij van kennen. Met de Nikita Discoshow hebben we heel wat feestjes gebouwd. Later ben ik een bedrijf in audio-video gestart, waar ik werkte in de entertainmentwereld, in theater en horeca. Ik had een heel mooi bedrijf, maar ik hou ervan om vooruit te denken. Vijf jaar geleden werd ik vijftig en toen dacht ik: ‘Over tien jaar ben ik zestig, ik kan dan als oude man niet meer aankomen met: ik heb de meest hypermoderne audiovisuele oplossingen etcetera’, ik denk dat je dan niet geloofwaardig bent. Dus ik wilde iets anders gaan doen.”

Gastvrijheid en service
Een voorstel om eens in een taxi te rijden bleek goed uit te pakken; Hans vond het rijden en het contact met de passagiers heel leuk. Zo leuk, dat hij inmiddels zijn eigen taxibedrijf heeft. Op de website staat te lezen: ‘Contact met mensen, gastvrij en service gericht werken zijn redenen waarom hij in de taxibranche stapte’. Hans had echter de pech dat hij zijn bedrijf net was gestart toen corona uitbrak.

“Dat was wel lastig ja”, zegt hij. “Ik had net iemand in dienst genomen en het begon lekker te lopen. De horeca ging dicht en mensen gingen niet op vakantie. Ik ben toen gaan kijken wat er wel kon en dat was vooral veel ritjes naar de teststraat en vaccinatiecentra.”

Altijd op tijd
Gelukkig ligt die tijd achter ons en kunnen mensen weer volop op vakantie. De meest geboekte ritten zijn dan ook naar Eindhoven Airport en ook wel naar andere luchthavens.

Hans: “Wanneer mensen online en minstens 24 uur vooruit boeken, krijgen zij de beste prijs. Bovendien vinden wij een dienstbare opstelling heel belangrijk: we laden de bagage in, helpen mensen met instappen en wanneer gewenst lopen we even mee naar binnen. Goede service bieden is mijn belangrijkste doel. Dat betekent ook dat we er zijn op de afgesproken tijd en de avond van tevoren bellen we altijd even om de afspraak te verifiëren. Bij ons krijg je 100 % service, in plaats van 10% korting.”

Uitbreiden
Hans wil met zijn bedrijf graag groeien zodat WilNuTaxi in de toekomst een full service taxibedrijf kan worden. Hiervoor is hij op zoek naar nieuwe chauffeurs. “In deze tijd misschien lastig”, zegt Hans, “maar ik geloof erin om werknemers eerlijk te belonen en te investeren in goede arbeidsomstandigheden. De chauffeur is tenslotte ons visitekaartje. We rijden in moderne, op zijn minst hybride auto’s, want we proberen met het bedrijf zo duurzaam mogelijk te zijn. Ik zie de toekomst met vertrouwen tegemoet!”

Interesse om chauffeur te worden of een rit boeken? Zie voor meer informatie de advertentie in deze Rond de Linde of kijk op: www.wilnutaxi.nl

Nuenens college van b&w gaat in 2024 voor ‘DOEN!’

Nuenens college van b&w gaat in 2024 voor ‘DOEN!’

Door Mariët Jonkhout

Voor het eerst in de geschiedenis heeft het voltallige college van b&w op dinsdag 24 oktober een persgesprek gehouden met de lokale en regionale pers om een toelichting te geven op de begroting 2024. Wethouder Bertje van Stiphout, die financiën in haar portefeuille heeft, trapte het gesprek af: “een begroting is een financieel stuk, maar het is ondersteunend aan alle zaken die wij in Nuenen c.a. willen bereiken. Dit geldt voor alle programma’s waarvan de verschillende wethouders en de burgemeester portefeuillehouder zijn. Vandaar dat iedereen hier nu aanwezig is.

Wat betreft ons motto voor 2024: het college is klaar met alles bedenken, we hebben de organisatie voorbereid op grote zaken die we gaan doen, maar we hebben daaronder ook nog zaken die voor de gemeente van belang zijn. Onze begroting is ‘zwanger’ van alle investeringen in een aantal projecten en nu gaan we de bevalling inleiden, zodat projecten, als de Hongerman, Het Klooster, de bundelroutes, de Sinti en de vluchtelingen, uitgevoerd gaan worden.

De begroting geeft daar de middelen voor, maar het is natuurlijk niet zo dat er onbegrensd geld uitgegeven kan worden. We moeten wel een buffer hebben, dus wordt er ook gespaard. Daar waar we geld overhouden, gaat dit in de algemene reserve, om als het ravijnjaar 2026 zich wellicht aandient, ook nog financiële middelen te hebben. Het ravijnjaar is het jaar waarin waarschijnlijk overgaan wordt tot een nieuwe systematiek van financiering van gemeenten en waarbij Nuenen als nadeelgemeente misschien minder geld gaat ontvangen. Dit is niet zeker maar men moet wel op de toekomst zijn voorbereid.”

Een toelichting op de begroting

Algemeen
Om het voor de inwoners van Nuenen c.a. nog behapbaar te houden wat betreft uitgaven, heeft het college besloten voor de OZB, ondanks de flink gestegen WOZ-waarde, en de afvalkosten en rioolrechten, alleen een prijsindexering door te voeren van 5,2%.

Duurzaamheid
Ten aanzien van duurzaamheid zal er een subsidieregeling voor huiseigenaren komen voor het isoleren van de eigen woning. Ook zal de renovatie van het eigen vastgoed van de gemeente (Klooster, Hongerman, etc.) duurzaam worden uitgevoerd. Er wordt ingezet op duurzame straatverlichting met behulp van ledverlichting en de verlichting op de sportvelden zal worden vervangen. Er komt meer geld voor groen en bomen in de verschillende wijken, er worden meer laadpalen geplaatst en ook de bedrijventerreinen komen in aanmerking voor verduurzaming. Daarnaast wordt gestart met de fietsverbinding Gemert – Eindhoven.

Bouwen
Woningbouwversnelling is een van de speerpunten van 2024. Hiervoor wordt een nieuwe manier van werken, waarbij participatie aan de voorkant en genoeg handjes, slagkracht geven om plannen te effectueren. De gemeente streeft naar 30% sociaal, 60% betaalbaar en 10% vrij, zowel in de huur- als in de koopsector. Ook is er aandacht voor woonzorg; voor doorstroming, zodat zowel starters als senioren prettig in het Nuenense kunnen wonen. Denk hierbij aan projecten in Nuenen-west de Kloostertuin en de Vinkenhofjes.

Sociaal domein
Op het gebied van het sociaal domein gebeurt veel. Zo is er een landelijk integraal zorgakkoord vastgesteld en is er een transitie van intramuraal naar meer ambulante zorg gaande, waardoor mensen langer thuis blijven wonen. Maar de zorg staat ook onder druk door arbeidsmarktkrapte. De gemeente wil hierop inspelen door de uitbreiding van het WMO-loket. Hier wordt gekeken naar wat een inwoner zelf kan en wat hij heeft nodig heeft om meer zelf te kunnen. Ook zullen de zorgkosten onder de loep worden genomen. Met een gerichte data-analyse door een data-analist hoopt de gemeente meer grip te krijgen op deze kosten en vervolgens ook beheersbaarder te maken.

Wijkgericht werken wordt meer een speerpunt, waarbij burgerinitiatieven worden opgepakt die ook kosten beheersbaar maken.

Voor de Sinti wordt passend bij hun cultuur een passende leefomgeving gecreëerd. Als laatste de vluchtelingen; hiervoor is nog geen daadwerkelijke plek in de begroting opgenomen.

Veiligheid
In de begroting gaat een bedrag van 2,5 miljoen euro naar een veilig Nuenen c.a. De helft van dit bedrag zal worden ingezet voor zowel preventieve projecten als voor intensivering van de aanpak van toezicht en handhaving op het gebied van orde en veiligheid. De andere helft gaat naar de investering in samenwerking met de veiligheidsregio voor brandweer en crisis. Nuenen scoort hoog op de landelijke veiligheidsmonitor en dit wil men graag zou houden.

Tot slot
In 2024 is het tachtig jaar geleden dat Nuenen c.a. is bevrijd. Dit wordt in samenwerking met de gemeente Meierijstad en Son en Breugel extra gevierd. Hiervoor is in de begroting een substantieel bedrag gealloceerd.

Het college ziet de begrotingsgesprekken met de gemeenteraad vol vertrouwen tegemoet.

Onderscheiding voor Bep van den Broek-van Hees

Onderscheiding voor
Bep van den Broek-van Hees

Bij de viering van het 12,5-jarig bestaan van appartementencomplex Jo van Dijkhof op zaterdagmiddag 14 oktober reikt burgemeester Maarten Houben de bronzen erepenning uit aan mevrouw Bep van den Broek-van Hees (84). Zij speelt al 30 jaar een kartrekkersrol in belangenbehartiging van de seniorendoelgroep. Zij is 12,5 jaar voorzitter van de bewonerscommissie Jo van Dijkhof en zet zich in voor de belangen van de bewoners.

Het complex Jo van Dijkhof is gebouwd in 2010 en bestaat uit 84 appartementen en 12 aangepaste appartementen (WIN-project). De Gasterij was de huiskamerruimte voor de bewoners en is nu een volwaardig buurthuis voor Nuenen-Zuid met de naam Buurthuis Gastvrij. Mevrouw van den Broek nam in 2022 zitting in de kerngroep Buurthuis Gastvrij en zij speelde een belangrijke rol in het proces zodat de ontmoetingsplek behouden bleef. Zij organiseerde tal van activiteiten, zoals zangavonden, biljarten, concerten, modeshows enzovoorts. Vaak voor meer dan 150 bezoekers. Ook organiseerde zij eens per maand de kerkelijke bijeenkomsten van Parochie Heilig Kruis in de Gasterij. Zij is vanaf 2015 lid van het Huurdersplatform Helpt Elkander en de kartrekker en initiatiefnemer bij zaken op het gebied van onderhoud en leefbaarheid. Zij behartigt de belangen van de Nuenense huurders. Ook was zij vanaf 2011 tot 2021 de belangenbehartiger tussen Archipel en de bewoners.

Vanaf 1991 is Bep van den Broek lid van Senergiek Nuenen. Zij zet zich in voor senioren, niet alleen de bewoners van de Jo van Dijkhof, maar ook daarbuiten. In de jaren 90 heeft zij zich ingezet bij de KBO-commissies Welzijn, Zorg en Belangenbehartiging. Zij stond aan de wieg van de “wegwijzer voor senioren” en de “Noodkaart”. Begin jaren 90 was zij ook BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) en sloot zij huwelijken in Nuenen. Met deze bronzen gemeentelijke onderscheiding wil het gemeentebestuur, uit naam van alle inwoners in het algemeen en de bewoners van de Jo van Dijkhof in het bijzonder, zijn waardering en erkentelijkheid uitdrukken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Jubileumconcert De Vrolijke Samenzang

Met plezier en trots nodigen de leden van gemengd koor De Vrolijke Samenzang u uit voor het gratis jubileumconcert op zondag 22 oktober om 14 uur in de Regenboogkerk in Nuenen. Laat u betoveren door het optreden van solisten Irene Meevis en Rianne Vogten, en laat u meevoeren op de klanken van bekende en onbekende melodieën. De Vrolijke Samenzang is vijftig jaar geleden op 21 oktober 1973 opgericht. Dit concert vormt de feestelijke afsluiting van het vijftigjarig jubileum van het koor.

Vijftig jaar koor betekent veel meer dan samen zingen. Het is het plezier van een mooie melodie, het samen struikelen over een moeilijk woord, de uitdaging van een ingewikkeld ritme, het overbrengen van ontroering en emotie en dan uiteindelijk de kick van de ultieme samenklank.
Vijftig jaar koor betekent samen gezond ouder worden. Zingen is als yoga voor je lijf. Je traint je houding, je ademhaling en je stem. Als een zachte massage van binnenuit. Zingen is hersens kraken. Als je melodie, tekst en ritme instudeert, train je de hersenen optimaal. Je stimuleert hersenactiviteit en er ontstaan nieuwe verbindingen in de hersenen. Heel belangrijk om hersenziekten tegen te gaan.
Vijftig jaar koor betekent het komen en gaan van mensen, het delen van lief en leed, het samen afscheid nemen van een geliefde vriend of vriendin of het troost geven aan families door het zingen van een lievelingslied van de overledene. We kunnen vele namen noemen. We houden hen bij ieder optreden in gedachten. Zingen is ook therapie voor de ziel. Het geeft kracht in de oorlogstijden van het leven. Het jubelt als we samen feesten. En dat hebben we dit jubileumjaar samen gevierd.

Na een concert in Het Klooster, een optreden bij Muziekmaatje, een gezamenlijke beleving van musical Les Miserables in Breda en vele repetities op dinsdagochtend in de raadszaal zullen wij op 22 oktober een (deel van) ons verrassend repertoire laten horen. Queen, Bellini, onder de enthousiaste en strakke leiding van dirigent Natalia Tretiakova en pianist Ton Toirkens durven wij alles aan. Irene Meevis en Rianne Vogten zingen het Bloemenduet uit de opera Lakmé van Delibes. De geesten uit de hemel zullen neerdalen wanneer ze samen met het koor ‘We the Spirits of the Air’ van Henry Purcell vertolken. Amazing Grace, Gabriellas Song, (de Postkoets en Die Gavotte) nemen u mee naar andere tijden, andere plekken.
Kortom, ons jubileumconcert mag u niet missen.

Het concert begint om 14.00 uur, de zaal open om 13.30 uur. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is zeer welkom in de collectemandjes bij het verlaten van de zaal. Na het concert is er een vrolijk samenzijn. Consumptiebonnen zijn te koop bij de ingang à 1 euro. Koffie/thee/bier/fris kosten twee bonnen; een glas wijn kost drie bonnen.

Wij zijn altijd blij met nieuwe leden. Zingt u onder de douche, bij het stofzuigen, op de fiets of in de kerk. Dan zijn wij naar u op zoek. Wel of niet bladmuziek kunnen lezen is niet belangrijk. Een muzikaal gehoor wel. Hebt u interesse, dan kunt u na het concert altijd met een of meerdere koorleden komen buurten. Of kom op dinsdagochtend luisteren en meezingen tijdens onze repetitie om 10 uur in de raadszaal van Het Klooster in Nuenen.

HSCN U15

Honkballers HSCN U15-1 pakken kampioenschap in laatste speelronde

Ongekend spannend was de ontknoping van het seizoen voor de honkballers van HSCN U15-1, maar op de laatste speeldag hebben de jongens dan toch beslag weten te leggen op het kampioenschap in de 2e klasse poule D! Uitgerekend tegen de nummer twee van de ranglijst, De Hazenkamp uit Nijmegen, moest er vorige week zondag gewonnen worden.

De wedstrijd vond plaats op Sportpark de Lissevoort uiteraard met veel ouders, broers, zusjes en vrienden langs de lijn. Superspannend dus, ook voor de coaches. Werper voor HSCN Sil Akerboom wist een meer dan prima wedstrijd te gooien. Omdat de Nijmeegse werper niet veel onderdeed, én de beide ploegen ook verdedigend sterk speelden, bleef de score beperkt tot enkele runs na een uur spelen. Het publiek was niet voor niets gekomen, zij zagen een kwalitatief sterke wedstrijd met mooie verdedigende acties aan beide kanten. Uiteindelijk gaven enkele stevige honkslagen toch de doorslag, en wist HSCN de eindstand op 5-2 te brengen. Coaches Ralf en Danny roemden na de wedstrijd ook het wederzijdse respect en de sportiviteit tussen de beide rivaliserende teams. Sterker nog, de Nijmegenaren zijn tot nog laat gebleven op de Lissevoort om samen te bbq’en en een klein feestje te vieren, in welke sport zie je dat! Op de derde plaats eindigde dit seizoen Cardinals uit Oss. Laatste werd Twins uit Oosterhout.

Op 22 oktober wordt het seizoen nog afgesloten op het eigen Ad Scheepers Jeugdtoernooi. Daarna gaan de handschoenen en knuppels weer even de tas in tot januari, dan begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

10 Landelijke woningen Boord

Ten westen van Nuenen, aan de Dubbestraat, de Kapperdoesweg en de straat Boord, wordt een nieuwbouwplan gerealiseerd bestaande uit ruime woningen in een landelijke setting.

Het aanbod bestaat uit tien kavels met acht vrijstaande woningen en één boerderijwoning (twee onder één kapwoning). De kavels variëren van ca. 470 m² tot 1.060 m² en de woningoppervlakte varieert van ca. 215 tot 275 m2.

Op vrijdag 20 oktober 2023 start de inschrijftermijn en is de brochure op afspraak af te halen bij de makelaar.

Bestemmingsplanprocedure en geplande start bouw

Het bestemmingsplan is vlak vóór de zomer ter inzage gelegd en gedurende de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. Vaststelling van het bestemmingsplan staat voor medio oktober op de gemeentelijke agenda. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad volgt nog een bezwaarperiode. Indien er geen bezwaar wordt ingediend, is het bestemmingsplan tegen het einde van dit jaar onherroepelijk.

Wanneer de bestemmingsplanprocedure en de verkoop voorspoedig verloopt, is het streven om de bouw van de woningen in Q3 / Q4 van 2024 van start te laten gaan.

Voor meer informatie over dit plan verwijzen wij u naar de website www.boordnuenen.nl

Jubileum van CV De Dwèrsklippels

66 jaar dwèrs carnaval

Roel Kuijpers, sinds 2019 voorzitter van carnavalsvereniging De Dwèrsklippels, deelt zijn vroegste herinnering aan carnaval in Nuenen: “Ik herinner me nog goed dat ik als zesjarige op het biljart in zaal Apollo zat met een zakje chips. Het was druk en erg warm.”

Deze vereniging, opgericht in 1958 door leden van de jeugdbeweging, brassband De Vooruitgang en de horeca, had Café-Zaal Apollo aan het Park als zijn thuishaven tot 1997. Nadat de zaal werd afgebroken, bevonden De Dwèrsklippels zich enkele jaren in Het Klooster, Ons Dorp en de ResiTentie op het Van Goghplein. In het komende carnavalsseizoen van 2024 vieren ze hun 66-jarig jubileum, wat overeenkomt met 6 keer 11 jaar.

Het Nuenens carnaval van de Dwèrsklippels begon ooit met een bescheiden feest van drie dagen binnenshuis, maar het is inmiddels uitgegroeid tot een meerdaags evenement dat al in november begint. Het omvat bekende evenementen zoals de Pronkzittingen, de Tienertent, Schôn vrouwkes avond, de optocht en Concert Carnavalesk. Roel merkt op: “De vereniging telt nu ongeveer 200 vrijwilligers die buitengewoon veel tijd en moeite investeren. Ik besefte dit toen ik in 2018 prins was en zag wat er allemaal achter de schermen gebeurde. Ik wilde graag iets terugdoen. Wat het Nuenens carnaval voor mij kenmerkt, is enerzijds de tradities en protocollen, maar anderzijds ook de gastvrijheid en het ontspannen karakter. Een bijzonder moment voor mij is de zondag met de optocht. Dan komt iedereen weer samen, als een soort grote reünie. Iedereen leeft naar carnaval toe.”

Hij blikt terug op het afgelopen carnavalsfeest en zegt: “We waren dit jaar opgetogen dat we weer met z’n allen volop carnaval konden vieren. In mijn tijd als voorzitter brak de coronapandemie uit na carnaval 2020. In 2021 was het duidelijk: er zou geen carnaval zijn. In 2022 leek het aanvankelijk opnieuw niet door te gaan, en daarom hadden we ook geen prinswissel. Op het laatste moment kregen we toch groen licht, en binnen enkele weken organiseerden we nog twee dagen grootschalig buitencarnaval en drie dagen Tienercarnaval in Het Klooster.”

Roel kondigt aan dat hij na het komende carnaval zijn functie als voorzitter zal neerleggen: “Dit is niet langer te combineren met mijn nieuwe baan en studie. Gelukkig is de vereniging, met ongeveer 700 leden, financieel gezond. Voor de toekomst werken we aan ideeën met betrekking tot het Park, willen we de zaterdag- en zondagavonden meer invullen en de optocht verbeteren waar mogelijk.”

De Dwèrsklippels zullen het jubileum-seizoen uiteraard vieren met diverse activiteiten. De eerste daarvan is het grote openingsfeest op vrijdagavond 10 november in Het Klooster, met livemuziek en enkele bijzondere hoogtepunten en verrassingen.

Kaarten kosten € 5,- inclusief twee consumpties, en zijn vanaf 9 oktober te koop voor leden via de website van de Dwèrsklippels, en vanaf 16 oktober voor niet-leden. De dresscode is smart casual, let op, vol is vol.

Gerwen kermis bij het Heilig Kruisgilde

Bier bezien met witte bonensoep

Vroeger kende Gerwen vele brouwerijtjes want water drinken was gevaarlijker dan bier drinken en daar hadden de Gerwense gildebroeders wel oren naar. Ze proefden veel soorten bier bij diverse brouwerijtjes en het beste bier werd gedronken met de kermis. Een traditie die nog steeds leeft bij het Gilde. Slecht water is er tegenwoordig niet meer, maar toch wordt er op donderdag voor Gerwen kermis traditiegetrouw door de Gildeleden en verwanten van het Heilig Kruisgilde het bier bezien. Als het bier is goed gekeurd door de aanwezige is er voor ieder die nog hongerig is een lekker bord vers gemaakte witte bonensoep.

Kermisschieten voor leden

Op zondag is het kermisschieten voor leden, maar iedereen is natuurlijk van harte welkom. In de eerste ronde zal er geschoten worden voor het Regentschap. De Regent bij het Heilig Kruisgilde vervangt de Koning in het geval de Koning zelf niet de honneurs kan waarnemen. Daarna vanaf de tweede ronde gaat het om de levensmiddelen prijzen.

Worst schieten

Op kermismaandag 16 oktober is de Schutsherd om 12.00 uur open en voor wie een kaartje wil leggen, is er volop gelegenheid. Van 14.00 uur tot 16.00 uur vindt het traditionele worst schieten plaats, waarbij je een echte worst kunt winnen. Bij het Gilde kun je nog ouderwets kermis vieren met livemuziek van Elske Verstappen en Ad Welten en natuurlijk veel gezelligheid.