Skip to main content

Verlenging van de crisisnoodopvang met 3 maanden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen heeft besloten om de crisisnoodopvang van maximaal 50 asielzoekers in de binnentuin van het gemeentehuis eenmalig met drie maanden te verlengen, tot en met 27 juli 2024.

Vooraf heeft de gemeente de bewoners van 125 omliggende adressen gevraagd om hun reactie op een mogelijke verlenging. Daarop hebben 27 mensen gereageerd. De algemene tendens van de ontvangen reacties van omwonenden is positief. Er is waardering voor de opvang en de bewoners van de crisisnoodopvang veroorzaken geen overlast. Enkele omwonenden hebben de gemeente laten weten dat zij principieel negatief staan tegenover een verlenging omdat vooraf was toegezegd dat de crisisnoodopvang voor 3 maanden zou zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor een verlenging was dat de geluids- en geuroverlast van het dieselaggregaat dat stroom levert aan de crisisnoodopvang zou worden weggenomen. Aan die voorwaarde wordt voldaan: een accupack zal worden aangesloten op de stroomvoorziening van het gemeentehuis en zo de crisisnoodopvang voorzien van stroom. Installatie van deze nieuwe stroomvoorziening vindt eind april plaats. De omwonenden hebben een brief ontvangen over de verlenging van de crisisnoodopvang.