Skip to main content
Category

Gemeente

Toos van de Ven overleden

W70 boegbeeld Toos van de Ven overleden

Afgelopen zondag, 28 april, is Toos van de Ven op 80-jarige leeftijd overleden. Op deze dag waren Toos en Ger 57 jaar getrouwd. Haar overlijden is een groot verlies voor haar naasten, maar ook voor de politieke groepering W70 Nuenen. Toos was jarenlang in en buiten de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten het boegbeeld van W70 Nuenen.

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd Toos politiek actief binnen W70 en ze begon als burgerraadslid in 1998. Eerst als ondersteunend lid van de fractie en later als burgerraadslid, raadslid en fractievoorzitter van W70 Nuenen. Ze bleef politiek actief in de gemeenteraad tot 2018.

Toos was jaren waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en diverse malen lijsttrekker van de lijst van W70 Nuenen. Daarnaast was ze twee keer formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders; in 2010 en 2014.

Toos heeft al die tijd gevochten voor een zelfstandige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en mede door haar inzet is dat zo gebleven.
Voor haar verdiensten voor W70 Nuenen werd ze op 22 september 2015 benoemd als lid van verdiensten van haar partij. Als W70-boegbeeld en, vanaf 2002 zitting hebbende in de Nuenense gemeenteraad, ontving ze van de Koning op 26 april 2018 een lintje en werd ze lid in de Orde van Oranje Nassau. Na haar afscheid van de gemeenteraad, nam Toos in 2021 deel aan de Adviescommissie Sociaal Domein.

De afscheidsdienst voor Toos vindt plaats op maandag 6 mei om 13.30 uur in het crematorium in Helmond.

Dodenherdenking Nuenen

Dodenherdenking Nuenen

Op zaterdag 4 mei vindt de jaarlijkse Nationale Dodenherdenking plaats en hangen we de Nederlandse vlag halfstok. We herdenken samen alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en in Zuidoost-Azië. We herdenken ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog.

Wij nodigen u graag uit voor de Dodenherdenking Nuenen op zaterdag 4 mei. We verzamelen ons om 19.30 uur bij het oorlogsmonument ‘Wederopstanding is bevrijding’, op de hoek van de Parkstraat en de Europalaan, bij de rotonde van het Bevrijdingsplein. Tijdens de herdenking worden er kransen gelegd. Kort voor 20.00 uur klinkt het taptoesignaal. Precies om 20.00 uur houden we twee minuten stilte. Daarna brengt Brass Band Nuenen het Wilhelmus ten gehore. Wij hopen u te mogen begroeten bij de Dodenherdenking Nuenen en stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. Voorts zouden we het zeer waarderen, als u op zowel 4 als 5 mei van uw betrokkenheid wilt blijk geven door de vlag uit te steken. Dit mag op 4 mei halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang.

Crisisnoodopvang

Verlenging van de crisisnoodopvang met 3 maanden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen heeft besloten om de crisisnoodopvang van maximaal 50 asielzoekers in de binnentuin van het gemeentehuis eenmalig met drie maanden te verlengen, tot en met 27 juli 2024.

Vooraf heeft de gemeente de bewoners van 125 omliggende adressen gevraagd om hun reactie op een mogelijke verlenging. Daarop hebben 27 mensen gereageerd. De algemene tendens van de ontvangen reacties van omwonenden is positief. Er is waardering voor de opvang en de bewoners van de crisisnoodopvang veroorzaken geen overlast. Enkele omwonenden hebben de gemeente laten weten dat zij principieel negatief staan tegenover een verlenging omdat vooraf was toegezegd dat de crisisnoodopvang voor 3 maanden zou zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor een verlenging was dat de geluids- en geuroverlast van het dieselaggregaat dat stroom levert aan de crisisnoodopvang zou worden weggenomen. Aan die voorwaarde wordt voldaan: een accupack zal worden aangesloten op de stroomvoorziening van het gemeentehuis en zo de crisisnoodopvang voorzien van stroom. Installatie van deze nieuwe stroomvoorziening vindt eind april plaats. De omwonenden hebben een brief ontvangen over de verlenging van de crisisnoodopvang.

Verlenging gemeentelijke opvanglocatie Oekraïners aan Vrouwkensakker

Verlenging gemeentelijke opvanglocatie Oekraïners aan Vrouwkensakker

De Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk in de gemeentelijke opvanglocatie aan Vrouwkensakker wonen, kunnen voorlopig op hun inmiddels vertrouwde plek blijven wonen.
Sinds 2 juni 2022 vangt de gemeente Nuenen Oekraïense vluchtelingen op in de gemeentelijke opvanglocatie aan de Vrouwkensakker. Als gevolg van het extreme oorlogsgeweld en de humanitaire ramp die zich afspeelt in Oekraïne vluchten veel inwoners van dat land naar veilige Europese landen, waaronder Nederland. De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om ruimhartig gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van deze naar verwachting duizenden vluchtelingen. Nu het geweld langer aanhoudt, hebben de gemeente Nuenen en Woningstichting Helpt Elkander samen besloten om de huur nog een jaar te verlengen, tot maart 2025. De gemeente Nuenen blijft zijn bijdrage leveren om deze vluchtelingen op te vangen.

Vernieuwde kampvuurcirkel voor Rudyard Kipling

NLdoet: vernieuwde kampvuurcirkel voor Rudyard Kipling

De kampvuurcirkel van Scouting Rudyard Kipling is alweer twintig jaar oud, en toe aan vernieuwing. Op zaterdag 16 maart, tijdens de landelijke vrijwilligersdag NLdoet, ging een groep vrijwilligers aan de slag met het maken van een sluitende zitring, en het vernieuwen van de vuurplaats. En dat is gelukt. Sterker nog: dankzij de inzet en het enthousiasme van een flinke groep vrijwilligers, is ook het voedselbos die dag nog aangepakt. We kijken terug op een geslaagde dag.

De vuurplaats van Scouting Rudyard Kipling is niet zomaar een kampvuurcirkel. Het is een amfitheater, verzamelplaats en vuurcirkel in één, al 20 jaar actief in gebruik. Een mooie plek in het bos, die echt niet elke scouting heeft. Die we dus graag behouden.

De cirkel is rond
Het klusteam van de scouting kreeg opdracht om een vernieuwingsplan te maken. Eisen: de functionaliteiten behouden, veilig stoken, een natuurlijke uitstraling en hergebruik van materialen. Dankzij sponsoring door Gebr. Van de Berk uit Gerwen, blijven we ook qua materiaalkosten binnen het budget.
De groep mensen die ons deze dag hielp, bestond uit ons klusteam, leden, oud-leden, ouders van leden en nog wat andere enthousiastelingen. De ochtend bestond voornamelijk uit fysiek graafwerk, en ’s middags werd er met opsluitbanden een nieuwe zitring geplaatst. Met basaltkeien maakten we in het midden een nieuwe vuurplaats.

Nieuwe aanplant in het voedselbos
Omdat vooral het graven vlotter liep dan gedacht, is een deel van de groep later nog in het voedselbos gaan helpen. Daar is onkruid verwijderd, zijn bessenstruiken en een rozenhaag aangeplant en nog wat boompjes verplaatst. Ondertussen hadden alle scoutinggroepen gewoon hun draaidag, dus het was gezellig druk op het terrein.

Vrijwilligers: bedankt!
We kijken terug op een hele leuke en geslaagde dag. Via deze weg willen we alle vrijwilligers nogmaals bedanken. De klusclub gaat verder met het vastzetten van de nieuwe zitring en het vernieuwen van de andere zitringen rondom de vuurplaats.
Wil je de vorderingen volgen? Ben je benieuwd naar wat onze scouting allemaal doet? Op Facebook en Instagram delen we bijna wekelijks het laatste nieuws en de avonturen van onze speltakken. We delen er ook hoe leuk het is om vrijwilliger bij onze scouting te zijn. Naast klussen aan een kampvuurcirkel is er bij ons van alles te doen. Meer weten over Scouting Rudyard Kipling? Kijk op onze socials of op www.rudyardkipling.nl

Madeleine van Toorenburg benoemd tot waarnemend burgemeester

Madeleine van Toorenburg benoemd tot waarnemend burgemeester.

De Commissaris van de Koning heeft na overleg met een delegatie van de gemeenteraad en het college van B. en W. Madeleine van Toorenburg beëdigd als waarnemend burgemeester van Nuenen ca. Zij neemt op 2 februari de ambtsketen over van Maarten Houben.

Madeleine van Toorenburg was in diverse functies werkzaam bij justitie. Van 2007 tot 2021 was zij lid van de Tweede Kamer voor het CDA. In 2021 werd zij gekozen tot gedeputeerde in de provincie Limburg met de portefeuille sociaal domein, sport, cultuur, sport en toezicht en handhaving. Zij is lid van de Eerste Kamer.

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Maarten Houben

Nieuwjaarsspeech van burgemeester Maarten Houben

Als je niet weet wat normaal is, kun je van elk cijfer een schande maken.” Het is een uitspraak van economisch journalist Jesse Frederik (schrijver voor onder meer De Correspondent). Het zette mij aan het denken.

In een wereld waarin meningen en – erger nog – onderbuikgevoelens ooit belangrijker lijken dan inhoud of visie, lijken cijfers en feiten vaak een uitkomst. Een feit is een feit. Daar valt niets tussen te krijgen. Tegelijkertijd moeten we waken voor scorebordjournalistiek. Cijfers zijn leuk. Maar het is veel belangrijker hoe je ze kunt en moet interpreteren. Wat cijfers gevaarlijk maakt, is dat ze de ondubbelzinnige, harde werkelijkheid lijken te vertegenwoordigen. Terwijl weinig zaken makkelijker te manipuleren zijn dan cijfers. Doorgaans zijn ze een weerslag van modellen, hypotheses of keuzes bij dataselectie. Niets is eenvoudiger dan het wegmoffelen van onwelkome resultaten uit een berekening ten faveure van het eigen verhaal…

Dat is ook de reden en waarom ik de afgelopen twaalf jaar altijd de roep heb weerstaan om mijn nieuwjaarsspeech op te tuigen met leuke en interessante cijfers over onze mooie gemeente. In plaats daarvan koos ik liever voor een kijk op de wereld om ons heen en onze rol als gemeente daarin. Ik koos voor een onderwerp als verdraagzaamheid. Ik greep mijn speech aan om een zoiets als radicalisering te bespreken. Of ik probeerde u een hart onder de riem te steken zoals tijdens de pittige coronaperiode. Thema’s die mij nog steeds na aan het hart liggen en die, volgens mij, erg goed passen bij het moment van het jaar. Nieuwjaar is voor mij in ieder geval een moment van vooruit kijken, een beetje terugkijken en het bezinnen op hoe we er samen in ieder geval het beste, mooiste en meest gelukkige jaar ooit van kunnen maken. 

Want dat is wat ik u, hier aanwezig, en alle inwoners van Nuenen wens: het beste, mooiste en meest gelukkige jaar ooit. In alle opzichten. In alle gezamenlijkheid. En in alle gezondheid. In deze prachtige gemeente met 24.015 inwoners waarvan 12.138 vrouwen en 11.887 mannen. 44,8 procent is gehuwd, 7,7 gescheiden, 42,1 procent ongehuwd. We tellen 1.607 80-plussers. We hebben een mediaan vermogen van 342.000 euro. 7,4 procent van de huishoudens heeft zelfs een vermogen van meer dan 1 miljoen euro. U heeft aandelen ter grootte van 268 miljoen euro. We hebben een gemiddeld bruto inkomen van 35.600 euro – alleen de gemeenten Vught en Waalre scoren hoger in onze provincie. 2 procent van alle gezinnen moet echter rondkomen van een bijstandsinkomen. U gebruikt jaarlijks gemiddeld 1.260 kuub gas. Da’s toch 21,6 procent minder dan het jaar ervoor. Onze gemeentelijke bevolking bestaat voor 86 procent uit autochtone Nederlanders. 9 procent heeft een westerse migratie achtergrond. 5 procent heeft een niet-Westerse migratie achtergrond. Samen bewonen we zo’n 10.672 woningen. Oh ja, 3 procent daarvan is onbewoond. Even uit mijn hoofd gaat het om circa 320 woningen. 2.441 woningen hebben het energielabel A. 401 woningen hebben het energielabel G. 

Voor ons vervoer hebben we samen 13.793 personenauto’s (waarvan 512 elektrisch), 1.047 motorfietsen, 265 tractoren, 1.322 bedrijfsauto’s en 73 motorvoertuigen met beperkte snelheid. Het aantal fietsen heb ik niet kunnen vinden. Wel dat 50 procent van de 18-plussers te maken heeft met overgewicht en dat 15 procent van die groep 18-plussers rookt. En ook dat 42 procent van alle inwoners boven de 18 zegt eenzaamheid te ervaren… 

Herkent u zich in deze cijferbrij? Of juist helemaal niet? Had u uw mening al klaar bij het horen van bepaalde cijfers? Raakte u totaal het overzicht kwijt? Of dacht u: wat moet ik hiermee? Inderdaad: cijfers zijn leuk. Maar het is veel belangrijker hoe je ze kunt en moet interpreteren. En daarvoor is in een kort betoog als dit te weinig ruimte. Daar is een speech als deze ook niet voor bedoeld. Wat mij alleen maar terugbrengt bij het enige cijfer waarbij ik persoonlijk pas echt wat voelde: 42 procent van de Nuenenaren boven de 18 geeft aan zich soms eenzaam te voelen… 42 procent. Da’s iets minder dan de helft. Maar tegelijkertijd hebben we het over bijna 8.000 mensen. Mijn wens voor u voor het nieuwe jaar is dus niet alleen dat het het mooiste en beste jaar ooit wordt… Ik wens vooral dat we naar elkaar omzien, elkaar opzoeken en voor elkaar klaar staan. 

En dan maakt het even helemaal niets uit in welke punt van het taartdiagram u thuishoort… 

Plan Vinkenhofjes in Nuenen Zuid weer een stap verder

 

Op woensdag 29 november ondertekenden Sylvester Putters – directeur-bestuurder van Helpt Elkander – en Patrick Kok – wethouder gemeente Nuenen – de anterieure overeenkomst van de Vinkenhofjes. In deze overeenkomst zijn de projectspecifieke afspraken vastgelegd tussen woningstichting en gemeente

In oktober vorig jaar presenteerde Helpt Elkander haar plannen voor de Vinkenhofjes tijdens een inloopbijeenkomst aan omwonenden en andere belanghebbenden. Daarna zijn de plannen in samenwerking met gemeente en overige samenwerkingspartners verder uitgewerkt. Er zijn aanpassingen gedaan in met name parkeren en groen, maar de bouwhoogtes (variërend van 3 tot 5 bouwlagen) en de positie van de gebouwen zijn niet gewijzigd. Er ligt een prachtig plan in een parkachtige, groene omgeving.

Anterieure overeenkomst
In de anterieure overeenkomst worden afspraken gemaakt tussen de samenwerkende partijen. De afspraken gaan o.a. over de kosten, zoals bouw- en woonrijp maken en de verkoop en levering van de grond. Daarnaast worden afspraken gemaakt over wat er gerealiseerd wordt, de planning van de realisatie en de landschappelijke inpassing.

Procedure bestemmingsplan
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nuenen heeft op 21 november 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van de Vinkenhofjes. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu 6 weken  – van 7 december 2023 tot 19 januari 2024 – ter inzage. Daarna worden eventuele zienswijzen behandeld door gemeente en Helpt Elkander. Vervolgens wordt het bestemmingsplan eerst in een oordeelsvormende en daarna in een besluitvormende avond door de gemeenteraad vastgesteld, waarna het wordt gepubliceerd. Dan wordt het bestemmingsplan (mits er geen bezwaren worden ingediend bij de Raad van State) onherroepelijk en kunnen in het najaar van 2024 de huidige Vinkenhofjes gesloopt worden. Begin 2025 start dan de bouw van de nieuwe Vinkenhofjes.

137 nieuwe appartementen
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 137 levensloopbestendige sociale huurappartementen mogelijk op de locatie waar nu 61 verouderde appartementen staan. Die appartementen maken plaats voor 94 driekamerappartementen en 43 tweekamerappartementen.

Grote opgave sociale huurwoningen
De komende jaren ligt er een opgave om netto 325 sociale huurwoningen toe te voegen in Nuenen.
“De Vinkenhofjes is voor ons een belangrijk project, omdat dit een forse toevoeging van huurwoningen oplevert. Daarnaast voorziet het project in de behoefte aan levensloopbestendige woningen voor senioren waardoor doorstroming in de sociale huurwoningvoorraad zal ontstaan. Dichtbij het winkelcentrum Kernkwartier en de ontmoetingsruimte Buurthuis Gastvrij; dat is voor senioren een uitermate geschikte locatie.” aldus Sylvester Putters.
Ook gemeente Nuenen is te spreken over het plan. Wethouder Patrick kok: ‘’Met dit project komen we tegemoet aan de grote vraag naar sociale huurwoningen in onze gemeente. We zijn blij dat we nu weer een stap dichterbij zijn.’’

Helpt Elkander is op dit moment ook op een andere locatie in Nuenen-Zuid aan het bouwen. Aan de Wederikdreef is zij bezig met de realisatie van 23 zorgwoningen voor Lunet en 18 sociale huurappartementen. Daarnaast is Helpt Elkander bezig met de voorbereiding van projecten voor nieuwbouw in onder andere Oranjebuurt, Lyndakkers en Vrouwkensakker.

Samenwerking
Het plan voor de Vinkenhofjes is tot stand gekomen in samenwerking met gemeente Nuenen, architectenbureau De Loods, bouwbedrijf Hurks en Burobol.

Uitslag kamerverkiezingen Nuenen

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023

Dit is de definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 van de gemeente Nuenen.

Politieke partij Aantal stemmen
VVD 3500
D66 1412
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 2596
PVV (Partij voor de Vrijheid) 3202
CDA 609
SP (Socialistische Partij) 553
Forum voor Democratie 263
Partij voor de Dieren 259
ChristenUnie 99
Volt 342
JA21 84
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 13
DENK 71
50PLUS 75
BBB 464
BIJ1 26
Piratenpartij – De Groenen 6
BVNL / Groep Van Haga 74
Nieuw Sociaal Contract 2309
Splinter 17
LP (Libertaire Partij) 3
LEF – Voor de Nieuwe Generatie 4
Samen voor Nederland 4
Nederland met een PLAN 6
PartijvdSport 5
Politieke Partij voor Basisinkomen 0

opkomst: 85,3% 
toegelaten kiezers: 16053
blanco stemmen: 31
ongeldige stemmen: 23