Skip to main content

Gemeente Nuenen c.a.

Bestemmingsplan Vinkenhofjes vastgesteld

In navolging op de oordeelsvormende avonden op 10 en 11 april jl. is in de gemeenteraadsvergadering van 18 april jl. de voorliggende bouwgids vastgesteld. Deze bouwgids moet leiden naar betere ontwikkelopgaves. De Combinatie was de enige tegenstem, omdat de bouwhoogte volgens hen een heikel punt blijft.

Ook bij het vaststellen van bestemmingsplan Vinkenhofjes kwam dit heikel punt weer naar voren. In dit plan zijn ook maximaal 5 bouwlagen verwerkt. De Combinatie stemde hier ook tegen. “Bouwen heeft hoge prioriteit, maar hetzelfde aantal te bouwen woningen kan ook bereikt worden met minder hoogte, maar meer oppervlakte”. De andere partijen waren het er over eens: er is een grote druk op de woningmarkt; er komen in dit plan veel nieuwe sociale woningen en de dorpse uitstraling, het dorpse karakter en wonen wordt behouden.