Skip to main content

W70 boegbeeld Toos van de Ven overleden

Afgelopen zondag, 28 april, is Toos van de Ven op 80-jarige leeftijd overleden. Op deze dag waren Toos en Ger 57 jaar getrouwd. Haar overlijden is een groot verlies voor haar naasten, maar ook voor de politieke groepering W70 Nuenen. Toos was jarenlang in en buiten de gemeenteraad van Nuenen, Gerwen en Nederwetten het boegbeeld van W70 Nuenen.

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd Toos politiek actief binnen W70 en ze begon als burgerraadslid in 1998. Eerst als ondersteunend lid van de fractie en later als burgerraadslid, raadslid en fractievoorzitter van W70 Nuenen. Ze bleef politiek actief in de gemeenteraad tot 2018.

Toos was jaren waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en diverse malen lijsttrekker van de lijst van W70 Nuenen. Daarnaast was ze twee keer formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders; in 2010 en 2014.

Toos heeft al die tijd gevochten voor een zelfstandige gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten en mede door haar inzet is dat zo gebleven.
Voor haar verdiensten voor W70 Nuenen werd ze op 22 september 2015 benoemd als lid van verdiensten van haar partij. Als W70-boegbeeld en, vanaf 2002 zitting hebbende in de Nuenense gemeenteraad, ontving ze van de Koning op 26 april 2018 een lintje en werd ze lid in de Orde van Oranje Nassau. Na haar afscheid van de gemeenteraad, nam Toos in 2021 deel aan de Adviescommissie Sociaal Domein.

De afscheidsdienst voor Toos vindt plaats op maandag 6 mei om 13.30 uur in het crematorium in Helmond.