Skip to main content

De 8e Mijlpaal: bouw woongroep van start

Door Lucie Brouwers

In maart 2023 werd aangekondigd dat komende zomer de bouw van 19 seniorenappartementen in opdracht van het CPO-project Woongroep De Mijlpaal zou starten. In oktober vorig jaar kopte een krant dat de woongroep NU kon bouwen. In een eerste contact met de aannemer werd gesteld dat de bouw in september 2022 zou beginnen. 28 maart 2024 ben ik uitgenodigd om de start van de bouw bij te wonen. Het schetst de geschiedenis van deze woongroep voor senioren. Doorzetters zijn het, want ze zijn al zo’n 10 jaar bezig met het realiseren van hun droomproject: in CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) een woongroep creëren, waar ouderen met aandacht voor elkaar en gezellige gemeenschappelijke ruimtes leuk oud kunnen worden. Dan moet je wel een lange adem hebben.

Een lange historie

Jan Kempers, voorzitter van de woongroep, trapt de feestelijke bijeenkomst af met een schets van bovengenoemde geschiedenis vol pieken en dalen. Na een druilerige, regenachtige ochtend, breekt er deze 28e maart voorzichtig een zonnetje door. Dat is symbolisch voor de historie die Kempers schetst. “Er zijn drie zaken belangrijk als je een CPO-project wilt starten,” betoogt Kempers, “locatie, locatie en locatie.” De stappen die gezet zijn en de hobbels die genomen moesten worden, worden inzichtelijk gemaakt met steeds een volgend ‘mijlpaaltje’ dat de grond wordt ingeslagen: het eerste contact met de gemeente, het vinden van deze locatie, het werven van belangstellenden, het oprichten van het CPO, de samenwerking met WOS (Wij Ontwikkelen Samen), het uiteindelijke ontwerp, waarbij werd teruggegaan van 25 naar 19 appartementen, omdat de grond gedeeld gaat worden met het gezondheidscentrum (de bouw daarvan heeft al enige vorm gekregen). Zijn verhaal eindigt bij de 8e paal, die later nog een extra dreun zal krijgen van de wethouder. Dan wijst hij naar de inmiddels blauw kleurende lucht: daar is mijn appartement!

Stenen en idealen

Als tweede spreker neemt de aannemer, Van Herpen, het woord. Hij is van de technische details. Hij wijst op de aanleg van warmtepompen. Het complex zal verwarmd gaan worden met warmte uit de grond. Hij belooft op alle gebieden een stevig fundament. En hij belooft dat de bouw in september 2025 af zal zijn. De uitreiking van een klein mijlpaaltje bezegelt de beloftes.

Ook wethouder Kok neemt nog het woord en wijst vooral op zijn eigen credits. Hij heeft de laatste hobbel geslecht: de levering van de grond. Mijns inziens hebben vooral de toekomstige bewoners vele hobbels genomen. Marthe Peeters spreekt tot slot namens de bewoners. Ze spreekt van stenen en idealen en ja, het duurde allemaal te lang. Ze werpt vooral een blik vooruit: deze groep, bestaande uit echtparen en alleenstaanden tussen 58 en 91 jaar, die elkaar al geruime tijd kennen door de vele ledenvergaderingen en werkgroepen zullen goede buren worden. Daar heeft ze alle vertrouwen in. Dat dit inmiddels een hechte groep is, heeft hun doorzettingsvermogen wel bewezen.

Modder

Voorlopig is het bouwterrein nog een modderpoel. Dappere mensen trekken de laarzen aan om de werkers Bossche bolletjes te gaan brengen om de feestvreugde met hen te delen. Links en rechts steken veelbelovend wat slangen uit de grond. Het is op deze kille maartse dag moeilijk voor te stellen dat daaronder warmte zit. Die warmte is al wel voelbaar in het enthousiasme en de hoopvolle vooruitzichten van de aanwezige bewoners. Na de idealen komen dan straks toch de stenen.