Skip to main content

Oplage

13.500 stuks

Al 66 jaar verschijnt Rond de Linde wekelijks als mededelingen- en advertentieblad op woensdag – donderdag, in Nuenen, Gerwen, Nederwetten, Lieshout, Mariahout, supermarkt in Stiphout en Brandevoort Helmond. Ook te zien op www.ronddelinde.nl

© 2024 – “Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.”

Privacywet: In verband met de privacywetgeving wijst Rond de Linde de lezers en adverteerders erop dat zij met het insturen van een redactionele tekst of advertentie akkoord gaan met het vermelden van eventuele naam en adresgegevens in de krant en het krantenarchief op het internet.

Redactie

E-mailadres: redactie@ronddelinde.nl

Alleen voor redactionele artikelen.
Uiterlijk aanleveren op maandag voor 17.00 uur, anders in overleg.
Teksten aanleveren als WORD document.
Foto’s/logo’s los meesturen als JPEG (NIET in WORD document plaatsen), probeer een minimale resolutie van 300 dpi (10 x 15 cm) aan te houden.

Advertenties

E-mailadres: drij.mes@iae.nl

Krant niet ontvangen?

Bel 040 – 283 1200 of mail naar admin@ronddelinde.nl

Afhaalpunten

Jumbo centrum en Kernkwartier, AH centrum en AH Jan Linders, Gemeentehuis, CMD Nuenen, Primera, Bruna, Klooster, Gemeenschapshuis D’n Heuvel Gerwen, Jumbo Stiphout en AH Brandevoort.