Skip to main content
Nieuws
19 oktober 2023oktober 25th, 2023No Comments

Onderscheiding voor
Bep van den Broek-van Hees

Bij de viering van het 12,5-jarig bestaan van appartementencomplex Jo van Dijkhof op zaterdagmiddag 14 oktober reikt burgemeester Maarten Houben de bronzen erepenning uit aan mevrouw Bep van den Broek-van Hees (84). Zij speelt al 30 jaar een kartrekkersrol in belangenbehartiging van de seniorendoelgroep. Zij is 12,5 jaar voorzitter van de bewonerscommissie Jo van Dijkhof en zet zich in voor de belangen van de bewoners.

Het complex Jo van Dijkhof is gebouwd in 2010 en bestaat uit 84 appartementen en 12 aangepaste appartementen (WIN-project). De Gasterij was de huiskamerruimte voor de bewoners en is nu een volwaardig buurthuis voor Nuenen-Zuid met de naam Buurthuis Gastvrij. Mevrouw van den Broek nam in 2022 zitting in de kerngroep Buurthuis Gastvrij en zij speelde een belangrijke rol in het proces zodat de ontmoetingsplek behouden bleef. Zij organiseerde tal van activiteiten, zoals zangavonden, biljarten, concerten, modeshows enzovoorts. Vaak voor meer dan 150 bezoekers. Ook organiseerde zij eens per maand de kerkelijke bijeenkomsten van Parochie Heilig Kruis in de Gasterij. Zij is vanaf 2015 lid van het Huurdersplatform Helpt Elkander en de kartrekker en initiatiefnemer bij zaken op het gebied van onderhoud en leefbaarheid. Zij behartigt de belangen van de Nuenense huurders. Ook was zij vanaf 2011 tot 2021 de belangenbehartiger tussen Archipel en de bewoners.

Vanaf 1991 is Bep van den Broek lid van Senergiek Nuenen. Zij zet zich in voor senioren, niet alleen de bewoners van de Jo van Dijkhof, maar ook daarbuiten. In de jaren 90 heeft zij zich ingezet bij de KBO-commissies Welzijn, Zorg en Belangenbehartiging. Zij stond aan de wieg van de “wegwijzer voor senioren” en de “Noodkaart”. Begin jaren 90 was zij ook BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) en sloot zij huwelijken in Nuenen. Met deze bronzen gemeentelijke onderscheiding wil het gemeentebestuur, uit naam van alle inwoners in het algemeen en de bewoners van de Jo van Dijkhof in het bijzonder, zijn waardering en erkentelijkheid uitdrukken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]