Skip to main content

 

Vanaf 1 februari is Maarten Houben niet meer de burgemeester van Nuenen. Maarten was vanaf 2012 burgemeester van Nuenen en gaf dit ambt kleur door deze functie op zijn eigen wijze vorm te geven. Velen van ons hebben hem dan ook persoonlijk leren kennen en een relatie met hem kunnen opbouwen. Maarten was een burgemeester die niet schroomde om benaderbaar te zijn en zijn telefoonnummer beschikbaar te stellen voor een belletje of een Whatsappje. Mede doordat hij benaderbaar was, werd Maarten een burgemeester van Nuenen met zowel een zakelijk als een humaan karakter.

Van vriendenboek naar herinneringenboek
In de ambtsperiode van Maarten 2012-2024 zijn in Nuenen en in zijn omgeving mooie momenten en herinneringen ontstaan. Het leek ons daarom leuk om iedereen in de gelegenheid te stellen om deze herinneringen, momenten of een persoonlijk bericht in boekvorm vast te leggen en na de officiële afscheidsreceptie alsnog aan hem te overhandigen. Een herinnering voor het ‘Boek voor Maarten’ kan zijn een persoonlijke brief, een bedrijfs- of verenigingsbezoek, een (Koninklijke of gemeentelijke) uitreiking of bijvoorbeeld ‘Houbiaanse anekdotes’, aangevuld met een foto enzovoort. Alles is welkom.  Heeft u een persoonlijke herinnering of bericht voor Maarten? Dan nodigt het Oranje Comité u uit om deel te nemen aan één van twee vriendenboeken: Boek 1: Voor persoonlijke relaties zoals personen, verenigingen en (ex) collega’s Boek 2: Een zakelijk vriendenboek voor zakelijke of bestuursmatige gerelateerde relaties

Werkwijze
Je meldt je aan via het e-mailadres boekvoormaarten@oranjecomite-nuenen.nl Je geeft o.v.v. jouw emailadres aan of je toegang wilt tot het persoonlijke (boek 1) of zakelijke vriendenboek (boek 2); Na aanmelding wordt het e-mailadres gekoppeld aan een persoonlijke link. De link wordt kort na aanmelding via e-mail nagestuurd en verwijst direct naar je persoonlijke online omgeving waar je jouw verhaal en foto (afbeelding, max 8mb) kunt uploaden. Zie ook https://www.vriendenboeken.nl/ik-ben-uitgenodigd-om-een-vriendenpagina-in-te-vullen) Een pagina in het vriendenboek vul je met zowel tekst als met een foto/afbeelding.  Incomplete aanleveringen worden niet in het boek opgenomen; Vragen met betrekking tot ‘jouw pagina’ kunnen gesteld worden via info@vriendenboeken.nl. Ervaring leert dat vragen redelijk snel beantwoord worden. Tot aan moment van sluiting kun je via de persoonlijke link wijzigingen doorvoeren. Op zondag 28 januari sluit de mogelijkheid om bestanden te kunnen uploaden. Het Oranje Comité behoudt zich het recht voor om incomplete of ongepaste uitingen zonder reden van opgaaf niet in het boek op te nemen. Het Oranje Comité biedt géén technische (e-mail) ondersteuning voor het vullen van een persoonlijke pagina.

Vrijwillige donatie
Het printen van het boek gaat via een drukkerij waarvoor aan het Oranje Comité kosten worden berekend. Het Oranje Comité is afhankelijk van gemeentelijke subsidie en vraagt een vrijwillige donatie als bijdrage aan de kosten voor het drukken van het Vriendenboek. Een bijdrage is niet verplicht voor deelname.  Bankgegevens Oranje Comité Nuenen: NL89RABO0137484313 ovv ‘Boek voor Maarten’.  Tot slot Het is voor ons niet mogelijk om iedereen uit zowel het Nuenense als zakelijke omgeving te benaderen. Kent u dan ook iemand, een vereniging, instelling of anderen die van deze kennisgeving op de hoogte gesteld wil worden, wees dan vrij deze uitnodiging te delen met het verzoek zich via het e-mailadres boekvoormaarten@oranjecomite-nuenen.nl aan te melden.  Wij bedanken u alvast voor betrokkenheid en eventuele deelname.  Het ‘Boek voor Maarten’ is een initiatief van het Oranje Comité Nuenen.

Matthijs Brandt, namens de Projectgroep ‘Boek voor Maarten (Houben)’