Skip to main content

Ondernemer van het jaar

Nieuwjaarsbijeenkomst Ondernemerscontact Nuenen op 12 januari 2024 met de bekendmaking Ondernemer van het jaar 2023 en uitreiking Young Talent Award 12 januari 2024, Na de succesvolle avond van de Nuenense ondernemer in Het klooster in 2023, kon 2024 wederom gezamenlijk worden ingeluid tijdens een bruisend evenement getiteld ‘Full Energy “ bij studio Boxx in Nuenen met als thema ‘Duurzaamheid’

Vaste onderdelen van de nieuwjaarsbijeenkomst zijn de verkiezing van de Ondernemer van het jaar en de uitreiking van de Young Talent Award. Uit het juryrapport van commissie ‘Ondernemer van het Jaar’: Duurzaamheid is een begrip met vele definities, en voor de commissie van de Ondernemer van het Jaar 2023 een mooie kans om te kijken hoe duurzaam de Nuenense ondernemers zijn. We hebben dit jaar een selectie van bedrijven bezocht waarvan wij dachten dat zij binnen het thema duurzaamheid voorop liepen. Binnen het thema duurzaamheid onderscheiden we 3 categorieën, t.w.: • Milieu| klimaat recycling, circulariteit, no waste etc. • Energie| energieverbruik, watergebruik, alternatieve energie bronnen etc. • Maatschappelijk | duurzamere samenleving kans gelijkheid, arbeidskansen, afstand tot de arbeidsmarkt etc. Concluderend kunnen we zeggen dat de Nuenense bedrijven allemaal aan duurzaamheid doen, de een wat meer gedreven vanuit wet en regelgeving en de andere opgedrongen vanuit de keten. Er is 1 bedrijf dat vanuit de intrinsieke motivatie de sociale duurzaamheid bovenaan heeft staan en waarbij met name één ondernemer ons heeft geïnspireerd: Toine Hurkx, de jonge, ambitieuze en bevlogen schooldirecteur van het Nuenens College. Toine, geboren Nuenenaar, zit al zijn hele werkende leven in het onderwijs. Hij groeide op in Nuenen en was de eerste maanden van zijn middelbareschooltijd zelf leerling van SGN, de voorloper van het Nuenens College. Toine was tot 2022 conrector op Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard. Per 1 augustus 2022 heeft hij de kans gekregen om de directeur van het Nuenens college te worden. Duurzaamheid De docenten op Nuenens College hebben als kernopdracht leerlingen voor te bereiden op de wereld om hen heen. Door waarde gedreven onderwijs, waarin zij zelf een voorbeeldfunctie hebben, dragen ze bij aan de persoonsvorming en de sociale en maatschappelijke vorming van leerlingen. Toine draagt deze ambitie en visie met verve uit, en niet zonder succes. Onder zijn leiding scoort het Nuenens College zeer hoog op “burgerschap” waar vroeger met name werd gekeken naar slagingspercentage, zet het Nuenens College in op duurzame relaties, zowel met haar eigen leerlingen, en wat uniek is, als ook met de “buurt” -ons dorp. Enkele voorbeelden zijn de buurtschap wandelingen, waarin oudere dorpsbewoners de leerlingen mee de wijk in nemen. Deze rondleidingen gaan natuurlijk veel verder dan alleen de overdacht van feiten over Nuenen, ook het leren van en begrip hebben voor elkaar is een belangrijke sociaal maatschappelijke waarde. Een ander mooi voorbeeld is de uitwisseling van leerlingen met de Dorpswerkplaats, bijzonder om te zien hoe de “oude” rotten in het vak hun kennis en kunde overbrengen op de jongste generatie. Volgens Toine bevorderen deze activiteiten de verbindingen met de samenleving en het participeren in onze maatschappij. Leerlingen maken door diverse activiteiten direct kennis met onze maatschappij en de daarbij horende normen en waarden. De leerlingen van het Nuenens College weten hun weg naar het Nuenense bedrijfsleven inmiddels ook goed te vinden. Stagetrajecten, kennismakingsrondes en onderzoeksprojecten helpen de leerlingen om intrinsiek te leren hoe zij als volwaardig lid deel kunnen uitmaken van de samenleving. Bedrijven leren op een heel laagdrempelige manier veel over de wensen en ontwikkelingen van hun “toekomstige” klanten en medewerkers. Een leven lang leren, vanuit passie, kennis, ervaring en duurzame relaties in de context van de leerlingen en de school. Er staan nog heel veel nieuwe plannen in de steigers van Toine en het Nuenens College om deze ingeslagen weg nog maar kracht en impact te laten geven. De commissie is daarom unaniem van oordeel dat Toine zich het afgelopen jaar zodanig als ondernemer heeft ontwikkeld en onderscheiden, dat de benoeming tot Ondernemer van het Jaar 2023, maar naar één persoon kan gaan. Namens het bestuur van het OCN en de commissie Ondernemer van het Jaar, feliciteren wij hem en het team van het Nuenens College, met deze meer dan terechte titel Ondernemer van het Jaar 2023. Young Talent Award Uit een aantal inzendingen zijn de volgende twee jonge ondernemers genomineerd: Lianne van Genugten, Vaderland in Nederwetten en Mathieu Frencken van Brekerz Tijdens de bruisende nieuwjaarsbijeenkomst bij Studio Boxx in Nuenen hebben deze twee genomineerden zich gepresenteerd. De ruim 150 aanwezigen hebben via een online live stemprocedure overtuigend de winnaar van de Young Talent Award 2023 gekozen, Mathieu Frencken van slopersbedrijf Brekerz mag zich de young talent van 2023 noemen. Naast de eer krijgt Mathieu een jaar gratis lidmaatschap van OCN aangeboden en een bedrag van € 2.500,00 De bijeenkomst met als thema ‘Duurzaamheid’ startte met een walking dinner, voortreffelijk verzorgd door studio Boxx. Na het officiële gedeelte van de avond en een live Podcast Hoezo Da van leerlingen van het Nuenens College, met de nodige dosis humor en een frisse kijk op het thema duurzaamhied, volgde een afterparty in de prachtig versierde studio Boxx, de band Eighty Eight speelde het dak van de studio, als vanouds een erg geslaagde en gezellig avond van de Nuenense ondernemer!