Logo Rond de Linde
☰ Menu

 

Gezocht verslaggever gemeenteraadsvergaderingen

 

De redactie van Rond de Linde is op zoek naar een redacteur die verslag wil doen van zowel de gemeenteraadsvergaderingen als van andere gemeentelijke activiteiten.

Affiniteit met de Nuenense politiek is een must, net als onpartijdige verslaglegging in correct Nederlands.

De gemeenteraadsvergaderingen vinden in principe in de avonduren (donderdag) plaats en van de redacteur wordt verwacht dat hij of zij hierbij persoonlijk aanwezig is,

of de vergadering digitaal volgt als aanwezig zijn niet kan. Wil je de inwoners van Nuenen c.a. informeren over datgene waarover in de gemeenteraad besluiten genomen

worden en lijkt een redacteurschap je wel iets, neem dan contact met ons op via 040-2831200 of stuur een e-mail naar redactie@ronddelinde.nl

advertenties